English version

 
  ตรวจสอบ...
    อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
    สภาพอากาศ
    Hotel Facebook
 

 

 

ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย รวมทั้งชายหาดที่สวยงามยาวถึง 225 กิโลเมตร และแหล่งปะการังน้ำตื้นที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม เราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองประจวบ และบริเวณใกล้เคียงให้กับท่านได้ชื่นชมความสวยงามเหล่านั้น

 

ศาลหลักเมืองประจวบฯ
เป็นศาลหลักเมืองที่มีความสวยงามมาก สร้างขึ้นด้วยรูปแบบศิลปะลพบุรี โดยองค์หลักเมือง แกะสลักลวดลายประณีตสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยส่วนยอดแกะเป็น 4 พักตร์ 4 เศียร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดศาลหลักเมืองนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2537 เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองของชาวประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้นนักท่องเที่ยว ไม่ควรพลาดการสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง ^Top^
City Pillar of Prachuabkhirikhan

 

เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดย่อม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 245 เมตร ตั้งอยู่ในเมืองประจวบฯ ใกล้ๆ ศาลหลักเมืองประจวบฯ บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจำลอง พระบรมสารีริกธาติ (เจดีย์สีทอง) ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตดุดมศักดิ์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ด้านทิศเหนือ มีช่องเขาเป็นรูทะลุ (ช่องกระจก) ได้ชื่อตามนิยายปรัมปราของเมืองประจวบฯ เรื่องตาม่องล่าย เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นเขาช่องกระจก คือช่วงบ่ายเป็นต้นไป หรือใน ช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งจากจุดสูงสุดบนยอดเขา จะทำให้ท่านสามารถ ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวประจวบ และตัวเมืองประจวบได้อย่างทั่วถึง ข้อควรระวังในการขึ้นเขา คือ ไม่ควรถือของกินใส่ถุงพลาสติกขึ้นไป เพราะระหว่างทางจะมีลิง คอยแย่งของกินจากท่านเป็นระยะๆ^top^

 

อ่าวประจวบ
อ่าวประจวบ ตั้งอยู่ในตัวเมืองประจวบ มีแนวเขื่อนกันคลื่นและบาทวิถี และสะพานปลาให้เดินชมทิวทัศน์ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิด มีความยาวประมาณ 8 กม. หน้าอ่าวมีเกาะรูปร่างแปลกตาอยู่หลายเกาะ และเกาะที่สำคัญคือ เกาะหลัก เพราะเป็นสถานที่ตั้งของหมุดวัดระดับน้ำทะเลมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย ที่ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน สำหรับท่านที่พักด้านฝั่งทะเลของโรงแรมหาดทอง ท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศ และความสวยงามของอ่าวประจวบ ได้ค่อนข้างดี รวมทั้งบรรยากาศ ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก^top^
Prachuab Bay

 

Manao Bay
อ่าวมะนาว
ตั้งอยู่ในเขตกองทัพอากาศ กองบิน 53 เป็นสถานที่พักผ่อน ที่ชาวเมืองประจวบนิยมมากันมาก เนื่องจากโค้งอ่าวที่สวยงามราวกับลูกมะนาว ชาดหาดที่ตื้นและคลื่นลมที่ไม่แรงนัก ทำให้เป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางน้ำอีกมากมาย ไว้บริการท่านในวันหยุด อีกด้วย
อ่าวมะนาวมีชายหาดเชื่อต่อกับอ่าวประจวบฯ โดยมีเขาล้อมหมวกและเกาะต่าง ๆ คั่นกลางยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาว (ทะเลแหวก) ให้เดินไปเที่ยวชมได้^top^

 

วัดเกาะหลัก
เป็นวัดที่สำคัญของประจวบฯ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ญี่ปุ่นได้ทำการทิ้งระเบิดไปทั่ว แต่บริเวณวัดกลับไม่ได้รับความเสียหาย ทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาในเจ้าอาวาส สมัยนั้นมาก และต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ โดยพระภิกษุที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านได้แก่ หลวงพ่อเปี่ยม ซึ่งชาวบ้านเคารพและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน^top^

 

อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ
หว้ากอเป็นที่รู้จักของนักดาราศาสตร์ชาวไทยและชาวต่างชาติ มาตั้งแต่อดีตกาล สมัยรัชกาลที่ 4 "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ซึ่งท่านได้มาตั้งกล้องสังเกตการณ์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงและใน ครั้งนั้นเอง ทำให้ชื่อของหว้ากอเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการสร้างเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ ไว้สำหรับเป็นที่ศึกษาของนักเรียนทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ท่านสามารถเข้าชมส่วนต่างๆ ของ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอได้ฟรี เช่น อาคารดาราศาสตร์, สวนผีเสื้อ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และในบริเวณชายหาดหน้าอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอนี้ มีผู้เคยพบกับฝูงปลาโลมาหัวขวดขึ้นมาเล่นน้ำยามเช้าอยู่บ่อยๆ ซึ่งท่านอาจเป็นผู้หนึ่งที่ได้สัมผัสกับโลมาฝูงนั้นก็เป็นได้ http://www.nfe.go.th/waghor/home.html

^top^

 

 

อุทยานเขาหินเทิน
ชื่ออุทยาน มาจากลักษณะของ ก้อนหินขนาดใหญ่ ที่มาตั้งซ้อนกัน หรือพิงกัน เกิดเป็นทางเดินแคบ ๆ ไปสู่ลานกว้าง หลายลานบนยอดเขา จากยอดเขา จะมองเห็นทิวทัศน์ ตัวเมืองและทะเล ^top^

 

ด่านสิงขร
ตั้งอยู่ในเขต ต.คลองวาฬ อ.เมือง วัดระยะทางจากชายทะเลอ่าวไทยถึงชายแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นช่องผ่านแดนที่ไทยและพม่าใช้ติดต่อไปมาหากันแต่โบราณ เป็นศูนย์การค้าชายแดน โดยปัจจุบัน มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าจำพวกอัญมณี เช่น หยก พลอยเจียระไน นอกจากนี้ในวันเสาร์- อาทิตย์ยังมีตลาดนัดขายกล้วยไม้นานาชนิดอีกด้วย
ด่านสิงขร มีถนนลาดยางเข้าถึง ซึ่งวัดระยะทางจากถนนเพชรเกษมไปตามเส้นทางทิศตะวันตกประมาณ 8 ก.ม.^top^

 

วัดเขาถ้ำคั่นกระได
ตั้งอยู่เชิงเขาบริเวณอ่าวน้อย ก่อนถึงตัวเมืองประจวบฯ มีทางเข้าแยกจากถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 314 เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร บริเวณวัดสร้างด้วยสถาปัตยกรรมทางไทยจากไม้สักล้วน คงความงดงามยิ่งนัก อีกทั้งมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีถ้ำซึ่งประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 300 ปี ^top^

 

หาดวนกร
ตั้งอยู่ห่างจากเมืองประจวบฯ ไปทางทิศใต้ 22 ก.ม. ตามถนนเพชรเกษม บริเวณช่วง ก.ม.ที่ 345 เป็นหาดทรายที่เงียบสงบ ร่มรื่นด้วยทิวสน และมีน้ำทะเลใสสะอาด ระดับน้ำไม่ลึก http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=55&lg=1

^top^

 

น้ำตกห้วยยาง
ตั้งอยู่ห่างจากเมืองประจวบฯ ไปทางทิศใต้ 27 ก.ม. ตามถนนเพชรเกษม บริเวณช่วง กม. ที่ 350-351 มีทางแยกเข้าสู่อุทยานฯ อีก 6 ก.ม. ภายในเนื้อที่ขนาด 161 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม อ.ทับสะแกและบางสะพาน มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกบัวสวรรค์ น้ำตกเขาล้าน น้ำตกหินดาด น้ำตกขาอ่อน (ทับมอญ) และน้ำตกห้วยยาง ขนาด 9 ชั้น ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีผู้นิยมมากที่สุดนอกจากนั้นยังพบปูเจ้าฟ้าในเขตอุทยานฯ แห่งนี้อีกด้วย http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=210&lg=1

^top

 

ประจวบคีรีขันธ์มีของดีมากมาย ดังคำขวัญที่ว่า "เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สัปปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"

โดยผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตรนั้น มีชื่ออยู่มากและนิยม ซื้อไปเป็นของฝากและรับประทานกัน เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัปปะรด, กล้วยอบน้ำผึ้ง, มะพร้าวอบน้ำผึ้ง, ผลไม้อบแห้ง และชีสเชคไส้สัปปะรด ที่ขนมปังกรอบใส่ใส้สัปปะรด ที่อร่อยจนเป็นที่ติดใจของนักท่องเที่ยว ที่ต้องซื้อหาเป็นของฝากทุกครั้งที่มาประจวบฯSea foodCoconut

รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลทั้งสด และแห้ง ต่างเป็นสินค้าดี มีคุณภาพทั้งสิ้น เช่น ปลาเค็ม ที่ไม่ใส่สารกันบูด ปลาหมึก เป็นต้น ของดีอีกอย่างหนึ่งคือ หมูเส้น ที่กรอบอร่อย จนยากที่จะหยุดได้

  

 

   
   

 

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โรงแรมหาดทอง
21 ถ.สู้ศึก อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ประเทศไทย
โทร. 032 601050, 032 611111, 0922361111 แฟกซ์. 032 601057

อีเมล์ info@hadthong.com